Kerstmenu Bon Vivant

Kerstmenu Bon Vivant

HO HO HO! πŸŽ…πŸ»πŸŽ…πŸ»

U kunt nu reserveren voor ons kerstdiner.

Kerstavond:
Op kerstavond kunt u vanwege ons live entertainment reserveren tot 19:00.

1e Kerstdag:

Kunt u reserveren voor onze 1e shift vanaf om 14:30.

Of onze 2e shift vanaf 18:00.

2e Kerstdag:

Kunt u reserveren voor onze 1e shift van 14:30.

Of onze 2e shift vanaf 18:00.
Deze avond hebben weer gezellig live entertainment.

Wij willen u vragen vooraf en tijdig te reserveren!

Liefs,
Bon Vivant πŸ’«

ReserverenπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌ

Kerstmenu Bon Vivant

Bon Vivant Kerstmenu 2022